KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığı

Görevde Yükselme Ve Ünvan Değişikliği Sınavına İlişkin Duyuru-14.05.2024

2024 Yılı Görevde Yükselme ve/veya Ünvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Kurum Bazında Kadro Listesi İçin tıklayınız.

2024 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Hakkında Duyuru İçin tıklayınız.

2024 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Konu Başlıkları İçin tıklayınız.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Takvimi

İşlem 

Tarih / Tarih Aralığı 

YÖK İlan

13-17 Mayıs 2024

Başvuru Tarihi

27-31 Mayıs 2024

(Mesai Bitimi)

Başvuruların Sınav Kurulunca Değerlendirilmesi (12 iş günü)

03-21 Haziran 2024

Başvuru Şartlarını Taşıyan Aday Listelerinin    web Sitesinde İlan Edilmesi (5 iş günü)

24-28 Haziran 2024

Başvuru İtirazı (5 iş günü)

01-05 Temmuz 2024

Başvurulara İtirazların Sınav Kurulunca Karara Bağlanması (10 iş günü)

08-22 Temmuz 2024

Kesinleşen Aday Listelerinin web Sayfamızdan İlan Edilmesi (5 iş günü)

23-29 Temmuz 2024

- Sınav tarihi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından duyurulacaktır.

- YÖK Başkanlığı tarafından yapılacak yazılı sınavdan sonra Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Üniversitemiz tarafından sözlü sınav yapılacaktır.

  • Adaylar, Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır. Çıktısı alındıktan sonra ıslak imzalı bir şekilde kapalı zarf içinde (zarfın üzerinde başvuran kişinin adı soyadı ve unvanı yer alması gerekmektedir.) görev yapılan birime teslim edilecek olup, birimler başvuruları toplu olarak Personel Daire Başkanlığına üst yazı ile gönderecektir.  • Döner Sermaye kadrosunda olup, sınav sonucunda merkezi kadrolara atanmaya hak kazanan adayların atamaları, 02 Mayıs 2024 tarih ve 2024/117 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının eki kararda yer alan 2 inci maddenin 5 inci fıkrasında “Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının döner sermaye teşkilatlarından merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak atamalar atama sayısı sınırlamalarına tabidir.” hükmü gereği atama sayısı dahilinde yapılacaktır.


Önemli Not: Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ KADROLAR

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ KADROLAR

BAŞVURU FORMU

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı