KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığı

Detay

Genel Bilgiler 

       Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesi ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki 124 sayılı KHK;nin 29. maddesi uyarınca kurulmuştur.        Başkanlığımız, Üniversitemizde çalışan tüm personele kaliteli ve nitelikli hizmet vermeyi, verdiği bu hizmetlerle de örnek bir personel yönetimi sergilemeyi hedeflemektedir. Üniversitemizde çalışan tüm personelin Kanunların kendilerine tanıdığı hak ve yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamakta; Çaşılanlardan en yüksek verimi almak için insan kaynaklarının nasıl geliştirilebileceğini sürekli olarak sorgulamakta ve bu doğrultuda çağdaş tekniklerden yararlanarak insan gücünden en iyi şekilde yararlanmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Üniversitemizin insan işgücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmakta, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili üst yönetime önerilerde bulunmakta ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanununa bağlı olarak Üniversitemiz personelinin atanmasından emekliliğine kadar tüm işlemleri yürütmektedir.        MİSYON  : Akademik ve İdari personelin; Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatların kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda, eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, personellerimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak, yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır.        VİZYON  : Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, Personel Sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak ve tüm Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak.

...
  • YOK
  • MEVZUAT
  • SGK
  • E-DEVLET
  • BİMER
  • RESMİ GAZETE
  • DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı