KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığı

*Açıktan Atama İşlemleri (bkz.  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu)

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü'ne hoş geldiniz. Çalışma hayatınıza yeni veya yeniden başladınız.  Bundan böyle ülkemizin önde gelen eğitim öğretim,  bilim, teknoloji araştırma ve geliştirme kurumlarından birinin parçası olarak kendinizi ayrıcalıklı bir yerde hissedebilirsiniz. Ancak sizlerin yasal işlemlerinizi gerçekleştirebilmemiz için yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen aşağıdaki yönlendirmeleri takip ediniz.

 

Öndeğerlendirme ve Sınav aşamalarını geçerek atanmaya hak kazanmış bulunmaktasınız. Buna ilişkin belgeler birimimize iletilmiş bulunmaktadır. Siz sadece,

- ALES ve Yabancı Dil Sonuç belgeleriniz
- Mezuniyet Belgeleriniz  (Diploma, Geçici Mezuniyet belg. denklik belg. vs…)
- Nüfus Cüzdanınız,
- Sabıka Kaydı,
- Sağlık raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Alınacaktır.)
- Fotoğraf (6 adet)
-
 Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Terhis, tecil vs..)
-(
eğer var ise ortaöğrenim esnasında hazırlık sınıfı okuduğunuza dair belge ve KPDS/YDS sınav sonucu-70 puan ve üzeri için- belgelerini de eklemenizi tavsiye ederiz)
evrakları ile birlikte Personel Daire Başkanlığı Akademik Özlük İşleri Şube Müdürlüğüne başvurunuz .

 

Başvuru evrakları birimimize teslim edildikten sonra atama onayı çıkarılır ve kişiye tebliğ edilerek aynı il içinde bulunanlara atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka ildeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde işe başlamak zorunda olduğu bildirilir.
Göreve başlamak üzere kuruma gelen kişiler;

İlk önce Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Özlük İşleri Şube Müdürlüğüne gelerek, gerekli evrak ve formları doldurur.
-
Mal Bildirimi Formu (Bu belgenin doldurulması için "Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik"i inceleyiniz.)

 

İşlemleriniz devam ederken kurumumuzun anlaşmalı olduğu bankadan hesap açtırarak zaman kazanabilirsiniz.

 

Bu işlemlerden sonra Aile Yardım Beyannamesi doldurmak ve maaş hesabı açtırmak için gerekli işlemleri yapmak üzere Tahakkuk Servisine yönlendirilir. 

 

Tahakkuk Servisine başvurarak, Aile Yardımı Beyannamesini doldurup açtırmış olduğunuz hesap numarasıyla birlikte teslim ediniz.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığına başvurarak kurumsal iletişimi sağlayacak olan e-posta adresinizin açılmasını sağlayınız. Kurum sicil numaranız verildikten sonra Kurum kimlik kartınızı almak için bir adet vesikalık fotoğraf ve Biriminiz onaylı bilgi formu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurunuz.

 

Atama işlemleriniz gerçekleşti ve görev yapacağınız birime bildirildi. Görev yapacağınız birim sizin hangi tarihte göreve başladığınızı Personel Daire Başkanlığına üst yazı ile bildirecektir. Bu tarih sizin memuriyete başlama tarihiniz olup  mali-özlük haklarınız bu tarih ile başlar ve Kurumumuzun çalışanlara sağlamış olduğu sosyal imkânlardan yine bu tarihten itibaren yararlanmaya başlayabilirsiniz.

 

Biriminden göreve başlama tarihinin bildirilmesi istenir. Göreve başlama tarihi atama onayı ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilir

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı