KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığı

2024 EKPSS Tercih Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Dikkatine-20.02.2024

2024 EKPSS Tercih Sonuçlarına Göre  Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Dikkatine

1- Atanmaya Esas Başvuru Dilekçesi,

2- KPSS sonuç belgesi,

3- Nüfus Cüzdan Sureti,

4- Diploma (Noter Onaylı veya aslı Personel Daire Başkanlığınca görülmek suretiyle onaylı örneği),

4- 4 Adet Fotoğraf,

5- Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için),

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, (53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile) atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (uzman hekim raporu da geçerli).


Not:
1- 21.02.2024 tarihinden itibaren atamaya esas evrakların 15 (on beş) gün içerisinde hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

2- Adayların atamaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi uyarınca Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasından sonra yapılacaktır.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı