KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığı

Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları-12.08.2020

ASIL OLARAK YERLEŞEN

ADAYLARIN DİKKATİNE

Başarılı olup, Asıl olarak kazanan adayların 13.08.2020 tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir. Etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Asıl olarak kazanan adayların 5 iş günü içerisinde kayıt yaptırmamaları halinde, yerine yedek adaylar arasından alım yapılacaktır.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

1 – Atanmaya Esas Başvuru Dilekçesi (Örneği aşağıdadır.)

2 – Diploma Fotokopisi (Noter Onaylı veya aslı Personel Daire Başkanlığınca görülmek suretiyle onaylı örneği),

3 – Sabıka Kaydı,

4 – Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

5 – Resim 2 Adet,

6 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7 – Sertifika (İstenmişse)

8 – Eğitim Belgesi (İstenmişse)

9 – Deneyim Belgesi (İstenmişse)

10 – SGK Hizmet Dökümü (Deneyim Belgesi İstenen Adaylardan)


İrtibat Telefon Numarası:

Enes PAŞA                0 344 300 11 88

Abdullah GÖKDAŞ  0 344 300 12 05

SONUÇLAR BAŞVURU KODLARINA GÖRE AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.


DİLEKÇE ÖRNEĞİ

HM01

ST39

HM02

HM03

HM04

HM05

HM06

HM07

HM08

HM09

HM10

HM11

HM12

HM13

HM14

HM15

HM16

HM17

HM18

HM19

HM20

HM21

HM22

HM23

ST01

ST02

ST03

ST04

ST05

ST06

ST07

ST08

ST09

ST10

ST11

ST12

ST13

ST14

ST15

ST16

ST17

ST18

ST19

ST20

ST21

ST22

ST23

ST24

ST25

ST26

ST27

ST28

ST29

ST30

ST31

ST32

ST33

ST34

ST35

ST36

ST37

ST38

ST40

ST41

ST42

DSP01

DSP02

DSP03

DSP04

DSP05

LAB01

LAB02

LAB03

BİYOLOG

EBE

ECZACI

PSİKOLOG