KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığı

657 Sayılı Kanunun 108/E Maddesi Uyarınca Ücretsiz İzin (5 Yılını Dolduran Personel)-19.11.2015

*657 sayılı Kanun'un 108/E maddesi uyarınca ücretsiz izin (bkz. 657 S.K. 108/E maddesi  http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf  )

5 kıdem yılını dolduran kamu görevlileri ilgili kanun maddesi uyarınca en fazla 2 defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar ücretsiz izin talebinde bulunabilirler.

Yararlanmak için Dilekçe ile kişi bağlı olduğu birime başvuruda bulunur.

Ücretsiz izne ayrılacak personel, izninin başladığı tarihten takip eden aybaşına kadar almış olduğu maaşını iade etmekle yükümlüdür. Mağdur olmamak için lütfen Tahakkuk Servisi ile iletişime geçiniz.

Ücretsiz izniniz esnasında sağlık sigortası primleriniz ödenmeye devam eder bu nedenle daha önce yararlanmakta olduğunuz sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Ücretsiz izniniz sona erip görevinize başlamak istediğinizde bağlı bulunduğunuz birime dilekçe ile başvuruda bulunursunuz, biriminizde bunu üst yazı ile Personel Daire Başkanlığına bildirecektir. Bu aşamada sizin ekstra olarak yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Ücretsiz izin sürelerini dilerseniz borçlanmak sureti ile emekliliğinize saydırabilirsiniz. Bunun için bir Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanız gerekmektedir.

657 Sayılı Kanunun 108/E Maddesi Uyarınca Ücretsiz İzin (5 Yılını Dolduran Personel) Dilekçesi