KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığı

Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzin-19.11.2015

*Doğum Nedeni İle Ücretsiz İzin  (bkz. 657 S.K. 108/B maddesi http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf  )

Doğum nedeni ile hak ettiğiniz analık izinlerinin (Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta vs. -bkz. 657 S.K. 104/A-) tamamını kullandınız ancak yeterli olmadı ve ücretsiz izine ayrılmak istiyorsunuz.

Doğum yapan memura, 657 sayılı Kanun'un 104. maddesi uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 (yirmidört) aya kadar aylıksız izin verilir. Yararlanmak için dilekçe ile kişi bağlı olduğu birime başvuruda bulunur.

Ücretsiz izne ayrılacak personel, izninin başladığı tarihten takip eden aybaşına kadar almış olduğu maaşını iade etmekle yükümlüdür. Mağdur olmamak için lütfen Tahakkuk Servisi ile iletişime geçiniz.

Ücretsiz izniniz esnasında sağlık sigortası primleriniz ödenmeye devam eder bu nedenle daha önce yararlanmakta olduğunuz sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Ücretsiz izniniz sona erip görevinize başlamak istediğinizde bağlı bulunduğunuz birime dilekçe ile başvuruda bulunursunuz, biriminizde bunu üst yazı ile Personel Daire Başkanlığına bildirecektir. Bu aşamada sizin ekstra olarak yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Doğum nedeni ile kullanmış olduğunuz ücretsiz izin sürelerini dilerseniz borçlanmak sureti ile emekliliğinize saydırabilirsiniz. Bunun için bir Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanız gerekmektedir.

Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzin Dilekçesi