KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığı

Askerlik Nedeniyle Ücretsiz İzin-19.11.2015

*Askerlik bkz. 1111 s.K. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1111.pdf )

İzni (bkz. 657 S.K. 108/G ve 83. maddeleri http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf  )

Askerlik Hizmetini ifa etmek amacıyla izin almak isteyen personelimiz sevk tarihinden önce bu talebini bağlı olduğu birime

-Dilekçe

-Askerlik Sevk Belgesi,

ile bildirir.

Ücretsiz izne ayrılacak personel, izninin başladığı tarihten takip eden aybaşına kadar almış olduğu maaşını iade etmekle yükümlüdür. Mağdur olmamak için lütfenTahakkuk Servisi ile iletişime geçiniz.

 

“Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.” hükmü uyarınca belirtilen süre içinde biriminize,

-Askerlik Terhis Belgesi

-Dilekçe

ile başvurarak görevinize başlayınız. Biriminiz görevinize başladığınızı Personel Daire Başkanlığına üst yazı ile bildirecektir.

Askerlik Nedeniyle Ücretsiz İzin Dilekçesi