Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemizde Genel İdare Hizmetler Sınıfında (Şef, Memur, Bilgisayar İşletmeni...) görev yapan personele, 20 - 24 Kasım 2017 tarihleri arasında Senem Ayşe Konferans Salonunda Hizmet İçi Eğitim verilecektir. Eğitime katılım zorunlu olup "Katılım Belgesi" eğitime katılanlara verilecektir. 


Eğitim Programı

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf  )

5 kıdem yılını dolduran kamu görevlileri ilgili kanun maddesi uyarınca en fazla 2 defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar ücretsiz izin talebinde bulunabilirler.

Yararlanmak için Dilekçe ile kişi bağlı olduğu birime başvuruda bulunur.

Ücretsiz izne ayrılacak personel, izninin başladığı tarihten takip eden aybaşına kadar almış olduğu maaşını iade etmekle yükümlüdür. Mağdur olmamak için lütfen Tahakkuk Servisi ile iletişime geçiniz.

Ücretsiz izniniz esnasında sağlık sigortası primleriniz ödenmeye devam eder bu nedenle daha önce yararlanmakta olduğunuz sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Ücretsiz izniniz sona erip görevinize başlamak istediğinizde bağlı bulunduğunuz birime dilekçe ile başvuruda bulunursunuz, biriminizde bunu üst yazı ile Personel Daire Başkanlığına bildirecektir. Bu aşamada sizin ekstra olarak yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Ücretsiz izin sürelerini dilerseniz borçlanmak sureti ile emekliliğinize saydırabilirsiniz. Bunun için bir Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanız gerekmektedir.


657 Sayılı Kanunun 108/E Maddesi Uyarınca Ücretsiz İzin (5 Yılını Dolduran Personel) Dilekçesi

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf  )

Doğum nedeni ile hak ettiğiniz analık izinlerinin (Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta vs. -bkz. 657 S.K. 104/A-) tamamını kullandınız ancak yeterli olmadı ve ücretsiz izine ayrılmak istiyorsunuz.

Doğum yapan memura, 657 sayılı Kanun'un 104. maddesi uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 (yirmidört) aya kadar aylıksız izin verilir. Yararlanmak için dilekçe ile kişi bağlı olduğu birime başvuruda bulunur.

Ücretsiz izne ayrılacak personel, izninin başladığı tarihten takip eden aybaşına kadar almış olduğu maaşını iade etmekle yükümlüdür. Mağdur olmamak için lütfen Tahakkuk Servisi ile iletişime geçiniz.

Ücretsiz izniniz esnasında sağlık sigortası primleriniz ödenmeye devam eder bu nedenle daha önce yararlanmakta olduğunuz sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Ücretsiz izniniz sona erip görevinize başlamak istediğinizde bağlı bulunduğunuz birime dilekçe ile başvuruda bulunursunuz, biriminizde bunu üst yazı ile Personel Daire Başkanlığına bildirecektir. Bu aşamada sizin ekstra olarak yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Doğum nedeni ile kullanmış olduğunuz ücretsiz izin sürelerini dilerseniz borçlanmak sureti ile emekliliğinize saydırabilirsiniz. Bunun için bir Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanız gerekmektedir.


Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzin Dilekçesi

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1111.pdf )

İzni (bkz. 657 S.K. 108/G ve 83. maddeleri http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf  )

Askerlik Hizmetini ifa etmek amacıyla izin almak isteyen personelimiz sevk tarihinden önce bu talebini bağlı olduğu birime

-Dilekçe

-Askerlik Sevk Belgesi,

ile bildirir.

Ücretsiz izne ayrılacak personel, izninin başladığı tarihten takip eden aybaşına kadar almış olduğu maaşını iade etmekle yükümlüdür. Mağdur olmamak için lütfenTahakkuk Servisi ile iletişime geçiniz.

 

“Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.” hükmü uyarınca belirtilen süre içinde biriminize,

-Askerlik Terhis Belgesi

-Dilekçe

ile başvurarak görevinize başlayınız. Biriminiz görevinize başladığınızı Personel Daire Başkanlığına üst yazı ile bildirecektir.

Askerlik Nedeniyle Ücretsiz İzin Dilekçesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı